Stavby – vlastní

Vlastní stavby jsou pro mě ty, které si sám nakreslím připravím a slepím. Pro tvorbu z kartonu a papíru využívám sw. LightBurn. V LB se stavba nakreslí i následně vypálí/vyřeže na LaserCut plotru.

Železný most – LaserCut

Tento typ mostu mám na kolejišti třikrát, liší se jen délky.